Java Platformları

Java Platformları

Hem bir programlama dili hem de bir platform olan Java, belirli bir sözdizimi ve stili olan üst düzey nesne yönelimli bir yazılım dilidir. Java platformları ise, Java yazılım dili uygulamalarının geliştirildiği ve çalıştırıldığı ortamlardır.